Vzdělávání prostřednictvím dálkového studia

KeliNezařazené

Vzdělávání prostřednictvím dálkového studia

0 Comments

Jedná se o formu studia, které především dříve bylo známo pod pojmem jako studium při zaměstnání. Nyní se více užívá označení dálkové studium. Lze si tak doplnit potřebné středoškolské vzdělání, ale rovněž touto formou je reálné studium vyšší odborné i vysoké školy, rovněž i je potenciální studovat konzervatoř při dálkovém studiu.
 student na knize
Pozor! Nezaměňovat dálkové studium za distanční. Distanční studium je alternativa vzdělávání, která může být realizována kompletně jen elektronickou formou.
 
Smysl a efektivita dálkového vzdělávání
 
V životě každého z nás může potkat nečekaná událost, nepředvídatelná situace apod. Ne vždy je reálné dostudovat střední školu v rámci denního studia. Mnohdy se stane při rozhodování, že se zvolí jiný typ školy a obor, kdy po vystudování není možné najít pracovní uplatnění.
 
Mnohdy naopak v rámci získání dobré práce a eventuálního pracovního postupu je zapotřebí zvýšení kvalifikace, což umožní právě forma dálkového studia. Jedná se tak o možnost, jak i nejen v dospělém věku lze nadále studovat. Ať už za získáním potřebné kvalifikace, či si splnění snu a vystudování školy, po které jste toužili apod.
 
Dálkové studium se od prezenčního studia liší samozřejmě především ve formě docházky a intervalu v rámci výuky. Při dálkovém studiu se zpravidla jedná o docházení a účast dva dny v týdnu, nejčastěji se jedná o páteční odpoledne a sobotu. Vše záleží na konkrétní škole a jaká má stanovená pravidla a zásady.
 žena před tabulí
Jak adekvátně sloučit studium s pracovním procesem?
 
Studovat a vzdělávat se prostřednictvím dálkového studia a ještě docházet do zaměstnání, není mnohdy snadnou záležitostí. Zejména v případě náročnější profese, či trávení více času v práci. A k tomu zvládat studium a nové učivo.
 
Importantní je čas. Ideální je stanovit si určitý den v týdnu či naopak vyčlenit určitý počet hodin v týdnu, které budete věnovat studiu a ničemu jinému. Důležitá je maximální koncentrace a ne roztěkanost, či odbíhání od studia, surfování na internetu apod. Pouze striktním dodržováním dosáhnete maximálního efektu. Rovněž je zásadní stanovené cíle, tj. vyčleněný čas, opravdu studiu věnovat a neodkládat na jiný den či na pozdní hodinu, kdy už není reálné se soustředit na dané učivo. Zde platí, že je třeba mít pevnou vůli a nepolevit.
 
Stejně je tak dobré se učit někdy i se spolužákem, neboť se můžete vzájemně doplnit, navzájem vyzkoušet, podporřit, vyhecovat k lepším výsledkům, atd. A hlavně nezapomeňte odpočívat. Jen s čistou hlavou a s dostatkem spánku je mozek schopný lépe pracovat.