Chytrý dům

Tak tedy, co je chytrý dům a co by měl umět. Především už to dávno není jen záležitost scifi případně movitých technologických nadšenců. Jde o ovládání běžných funkcí domu, jako je osvětlení, topení nebo zamykání dveří či garážových vrat pomocí UI.
Dům technologie

Například, pokud vstoupíte do místnosti, kde je tma, světlo se samo rozsvítí, navíc díky přednastaveným funkcím můžete jediným dotykem obrazovky svého tabletu nebo mobilního telefonu nastavit styl osvětlení a systém pak už automaticky rozezná, která světla a v jaké intenzitě má rozsvítit.
Dále může UI ovládat rolety a žaluzie, a tak máte ve všech pokojích neustále optimální úroveň osvětlení, v závislosti na vašich požadavcích, dům sám neustále sleduje, aby váš fíkus měl vždy dostatek světla, nebo naopak aby vám slunce u psacího stolu nesvítilo do očí.
Vytápění, velkou výhodou chytrého domu je, že dokáže chytře využívat sluneční světlo také jako doplňkový zdroj vytápění, díky znalosti aktuální polohy slunce, umístění domu a orientace oken využívá slunce k bezplatnému dosažení nastavené teploty v domě.
Další velkou výhodou je zabezpečení domu, které dokážeUI ve vaší nepřítomnosti velmi dobře zajistit. Při opuštění domu se systém sám přepne do pohotovostního režimu a nepřetržitě sleduje, zda jsou okna a dveře zavřené, detektory kouře a pohybu, nebo pohyb v okolí domu.
Robotická sekačka
Dokáže sám vypnout nedopatřením zapojenou žehličku a v případě vniknutí cizí osoby vám zavolá, případně dá vědět policii a spustí poplach.
Úspora energií, jak už jsem napsal výše dům dokáže sám využívat jako zdroj energie slunce, ale to zdaleka není vše. Systém se přizpůsobuje zvykům obyvatel domu dokáže tak sám brzy vysledovat, kdy běží televize zbytečně, přesto že ji nikdo nesleduje, v době, kdy v domě nikdo není samostatně zredukuje vytápění a pokud má dům solární panely dokáže efektivně hospodařit s jejich energií, která je zadarmo. Tak dokáže naplánovat například praní nebo mytí v myčce na dobu kdy to bude zdarma.
Díky všem těmto schopnostem dokáže chytrý dům srazit výdaje na vodu a energie až o polovinu.

Read Moreby Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Chytrý dům

Finance a finanční vztahy

Otázkou financí se setkáváme denně. Ale co vlastně o financích víme? Finance jsou peněžní vztahy, které tvoří, rozdělují a používají peněžité fondy či kapitál. S peněžními vztahy úzce souvisí finanční vztahy, ale peněžní vztahy nemusí být zároveň finančními vztahy. Finanční vztahy můžeme definovat jako peněžní vztahy, které souvisejí s užitím, přerozdělováním, rozdělováním a vytvářením peněžní masy, což nás vede zpátky k tomu, že souhrn definovaných finančních vztahů a jejich vnitřně provázaný systém nazýváme finance.
 zlepšení v grafu
Finance můžeme rozdělit na:
●       veřejné
●       soukromé
Veřejné financejsou charakteristické nenávratností, neekvivalentností, nedobrovolností (daně). Jedná se o souhrn, který souvisí s používáním, rozdělováním a tvorbou peněžní masy a jejich částí v orgánech a organizacích ve veřejném sektoru. Veřejné finance dále rozdělujeme nastátní a místní. Státní veřejné finance mají největší význam, protože s financemi nakládá stát. Pod pojmem místní finance si představíme hospodaření orgánů místní samosprávy tedy hospodaření obcí a krajů. V tomto rozdělení si můžeme představit například rozpočty.
Soukromé financemají opačný význam. Jejich charakteristické znaky jsou: dobrovolnost, ekvivalence (peníze za něco), návratnost. S těmito financemi nakládají firmy a domácnosti.
kalkulačka na výpočty
Jaké mají finance funkce?
Finance mají pět funkcí. Jedná se o funkce distribuční, alokační, stabilizační, kontrolní a fiskální. Cílem distribuční funkce je spravedlivě rozdělit peněžní prostředky.Alokační funkci můžeme vnímat jako schopnost ovlivnit finance prostřednictvím rozmístění (finančních prostředků) tam, kde jsou potřebné. Stabilizační funkce slouží k obnovení makroekonomické rovnováhy, což znamená, že když se tzv. daří, měly by se stanovit rezervy. Funkce kontrolní nám dává zpětnou vazbu o financí, jaký je jejich vývoj ve společnosti nebo kolik jsme utratili. Cílem historicky nejstarší funkce fiskální je shromáždit finance v pokladně nebo na nezbytné výdaje.

Read Moreby Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Finance a finanční vztahy

Napařovací žehlička aneb spolehlivý pomocník

I když se vše neustále vyvíjí a náležitě kráčí směrem vpřed, napařovací žehlička zůstává osvědčeným evergreenem. Předností je, že nezabere mnoho místa. Proč většina domácností preferuje tento výrobek? Dle jakých parametrů volit adekvátní žehličku, aby splnila očekávaný účel a zároveň i vydržela?
 
Ať už patříte k těm, kdo žehlení z duše nenávidí, pro které je tato činnost spíše za trest, nebo naopak se řadíte ke skupině nadšenců, kteří u žehlení reagují, podstatné je zakoupení kvalitního výrobku. Pak pro všechny bude žehlení mnohem snažší.
 žehlení košile
Parametry pro výběr kvalitní napařovací žehličky
 

  1. Výkon – neboli příkon výrobku, je třeba volit žehličku s příkonem nad dva tisíce woltů, jen tak máte záruku kvalitního výkonu, včetně výkonnosti topných spirál. Podstatnou úlohu plní i parní výkon výrobku, díky tomu tak lze kvalitně vyžehlit prádlo, a to včetně velmi přesušeného, taktéž i zdárné vypořádání se s nepoddajným materiálem.

 

  1. Plocha žehličky – hodnotná žehlící plocha výrobku je důležitým atributem, hlavní je účelnost v rámci kvality a tvrdosti povrchu daného výrobku. Jestliže žehlička disponuje nekvalitním, tj. měkkým materiálem, který tímto není odolný vůči nejen mechanickému poškození, ale rovněž při samotném žehlení nelze očekávat uspokující výsledek, prádlo se špatně žehlí, může i poškodit jemné tkaniny, výrobek nevyžehlí prádlo dostatečně, může dojít i k přepálení samotného výrobku.

 

  1. Funkce žehličky – na trhu jsou už výrobky, tj. napařovací žehličky, do kterých není třeba lít pouze destilovanou vodu, jsou již uzpůsobeny tak, že i při lití obyčejné vody nedochází k poškození oblečení, což je díky funkci odvápnění, která efektivně eliminuje usazeniny a vznik vodního kamene. Stejně tak jsou výrobky mající funkci proti potenciálnímu stékání vody i vodních kapek, tato funkce je označena na výrobku jako „no drip“ či „ drip stop“.

 
 příprava na žehlení
Závěrem
 
Na trhu je rozsáhlý výběr napařovacích žehliček, ať už v rámci barev a to buď s poloprůhledným plastem či nikoliv. Též je možné zvolit výrobek s podsvícením.

Read Moreby Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Napařovací žehlička aneb spolehlivý pomocník

Mikrovlnná trouba

Jak vlastně byla „mikrovlnka“ vymyšlena? Jak to v jejích vnitřních prostorách vlastně funguje? A proč do ní vlastně nemáme dávat některé materiály a potraviny?
 mikrovlnná trouba s hodinami
Jak byla vynalezena
Prý to bylo takto. Pan Percy Spenncer vyráběl v roce 1945 Americe pro radar jedno důležité zařízení – magnetron. Vynálezce měl při práci s ním v kapse tabulku čokolády, která se mu najednou rozpustila. Zjistil, že to způsobily mikrovlny magnetronu. Po dvou letech pak vyrobili první mikrovlnnou troubu. Ale tu bychom do dnešních kuchyňských linek hodně těžko začleňovali. Hlavně na vyvýšená místa. Její hmotnost totiž byla něco kolem 400 kg. Minimalizace tohoto zařízení přišla postupně v pozdějších letech.
 vnitřek mikrovlnky
Proč se v ní jídlo vlastně ohřeje?
Je to díky vodě, kterou každý pokrm obsahuje. Molekula voda se skládá ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Tvoří spolu dipól tvaru šipky. Protože je asymetrický, nejsou v rovnováze ani jeho elektrické náboje. Působením mikrovln magnetronu se „nesymetrické“ molekuly rozkmitají (rezonují). Získají tím energii. V troubě je frekvence mikrovln nastavena právě tak, aby při ní molekuly vody rezonovaly. Voda se tak zahřívá a zahřívá tedy i vše, co ji obsahuje.
 
Proč se musí ohřívané jídlo točit?
Je to kvůli tomu, aby se ohřívalo rovnoměrně. Mikrovlny se totiž ve vnitřním prostoru zařízení různě odrážejí a vytváří místa, kde je účinek vyšší a místa, kde je naopak nižší (tzv. maxima a minima). Otáčení talíře s jídlem tedy eliminuje jejich vliv, nerovnoměrnost ohřevu.
 malá kuchyňka
Co a proč do ní nedáváme?
·        kovy – když mikrovlny rozkmitají molekuly kovů, vznikne elektrický proud, silně se zajiskří a hoří materiál)
·        celá vejce – voda uvnitř vejce se začne vařit a pára způsobí tlak a jeho explozi)
·        jídlo na ledovém talíři – ohřívaný pokrm ho prudce zahřeje, pravděpodobně poté praskne
·        jídlo v neprodyšně uzavřeném mikrotenovém sáčku – ten je potřeba vždy propíchnout, aby mohla unikat pára z ohřívaného obsahu (jinak může nastat problém viz vejce výše)

Read Moreby Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mikrovlnná trouba

Středověký hrad Gravensteen v Belgii

Navštívíte-li v Belgii město Gent, jistě vás zaujme středověký a majestátní hrad Gravensteen, který se nachází v samotném centru města, a je kolem dokola obehnán říčkami Leie a Lieve. Historie hradu Gravensteen se datuje až do roku 1180, kdy byl postaven pro vlámského hraběte Filipa Alsaského. Hrabě Filip Alsaský se během této doby účastnil druhé křížové výpravy. Na místě, kde nyní kamenný hrad Gravensteen stojí, byl původně jiný dřevěný hrad, který pocházel již z devátého století. Hrad Gravensteen sloužil poté jako sídlo flanderských hrabat až do čtrnáctého století. Později byl hrad však opuštěn.
hrad v Belgii

Vězení a jako stavební materiál pro domy

Osud tohoto monumentálního hradu byl později velmi různorodý.
o   Nejprve hrad sloužil jako vězení. Dnes jsou zde expozice, které jsou umístěny uvnitř hradních prostor, věnovány především i mučicím nástrojům.
o   Mimo toto vězeňské zařízení hrad po nějakou dobu sloužil i jako soud.
o   Na hradě svého času fungovala i mincovna a přádelna bavlny.
o   Jak šel čas a prostory na hradě Gravensteen byly dlouho prázdné, obyvatelé Gentu začali poté postupně rozebírat zdi opuštěného hradu. Kameny, které z hradních zdí vydolovali, s oblibou používali na stavbu svých vlastních domů. Některé domy dokonce vklínili do zdí hradu. Stalo se také, že mnoho z těchto domů vnikly až do vnitřních prostor starého hradu.
tramvaj v centru

Rekonstrukce hradu

V roce 1885 se ale stalo, že tuto napůl rozbořenou zříceninu hradu odkoupilo město Gent. Započalo se s velmi rozsáhlou a komplikovanou rekonstrukcí. Ta mimo jiné zahrnovala postupné rozebrání domů, které měly z větší části kameny z hradu ve svém zdivu. Tak se opět materiál na rekonstrukci vracel do zdí původního hradu. Tato rekonstrukce v podstatě pokračuje dodnes. Přesto je však práce renovace hradu Gravensteen znát.  Pamětihodnost je opět samostatnou pevností uprostřed města a je vyhledávaným cílem zvědavých turistů.

Read Moreby Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Středověký hrad Gravensteen v Belgii

Peníze si nemusíte půjčovat jen v peněžních ústavech

Potřebujete rychle získat větší finanční obnos, než kam sahají vaše dosavadní úspory? Nemáte čas na zdlouhavé vyřizování a schvalování u bank? Máte strach, že byste nesplnili všechny požadavky, které si banky kladou? Odmítli vás a finanční prostředky nemáte? Pak je pro vás nebankovní hypotéka tím správným řešením, jak tuto nemilou situaci rychle vyřešit.
rostoucí úspory.jpg
Na trhu se vyskytuje opravdu nepřeberné množství finančních produktů, které vám zajistí získat potřebné finanční prostředky. Produkty, které poskytují banky, většinou všichni známe, proto si nyní řekneme něco víc o nebankovních hypotékách, které poskytují právě nebankovní společností.
Už jste slyšeli pojem nebankovní hypotéka? Něco málo si o nich tedy řekneme.
Jaké jsou výhody nebankovní hypotéky? Je jich celá řada, zmíníme ty klíčové, tedy rozhodující pro nás jako klienta:
·         Nejsme lustrováni v registru dlužníků,
·         Nedokládáme naše příjmy,
·         Možnost financování až 70% odhadní ceny nemovitosti,
·         Není třeba zmiňovat účel hypotéky,
·         Doba splácení v rozmezí 1 – 30 let,
·         Schválení hypotéky do 24 hodin,
·         Rychlé načerpání finančních prostředků,
·         Žádné poplatky předem,
·         A mnoho dalšího …
rozmazané hodiny.jpg
Toto jsou hlavní výhody využití služeb u nebankovních společností. Je jich ale celá řada, jak si ale vybrat správně spolehlivou nebankovní instituci pro zřízení takové hypotéky? Na internetu jich najdete celou řadu, kde si můžete přečíst i recenze od klientů, kteří již takovou hypotéku využili. Následně je možné si sjednat osobní schůzku a doladit všechny podmínky, které zřízení nebankovní hypotéky vyžaduje. Na internetu je také možné využít řadu orientačních kalkulaček pro výpočty těchto hypoték.  Mezi hlavní poslání poskytování těchto nebankovních hypoték patří:
·         Snaha pomoci lidem plnit jejich sny a žít život naplno,
·         nelpět na zbytečném shromažďování papírů, které nikoho nebaví a není místo, kde všechnu dokumentaci shromažďovat.

Read Moreby Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Peníze si nemusíte půjčovat jen v peněžních ústavech

Koala není medvěd


Chodíte rádi do zoologické zahrady?
·         Určitě ano, jako každý. I když, pokud nejste z města, kde se tato instituce vyskytuje, jsou Vaše návštěvy asi sporadické.
Mám ještě jednu otázku. Líbí se Vám koala?
·         Očekávala bych určitě také kladnou odpověď. Je velice sympatický.
Pokud se rozhodnete navštívit tento pavilon, dejme tomu, s malými dětmi, chtělo by to, udělit jim malé poučení.

Než Vám udělají menší ostuduve chvíli, kdy
–         zvednou radostně prstík
–         ukážína nejbližší koalu
–         radostně zahalasí, jaký je to krásný medvídek.

Pokud by v tu chvíli mohlo, toto milé a jakoby stále ospalé zvířátko, promluvit, asi by nasupeně řeklo, že patří mezi vačnatce a s nějakým medvědem nemá nic společného. A to buďte rádi, že není přítomen odborník. Ti přímo skřípou zuby, když slyší pojmy jako
·         medvídek koala
·         opičí medvídek
·         stromový medvídek
Jen pro doplnění – tato situace v podstatě nastat nemůže, protože v Čechách se v ZOO nechová. Ale co kdyby náhodou.

Příroda mívá smysl pro humor

Koala má několik zvláštností. Dalo by se říci, že je na světě proto, aby mátl lidem hlavu.
1.      Není to ta koala, ale ten koala.
2.      Samec má rozeklaný penis.
3.      Samice má dvě pochvy a dvě dělohy.
4.      Jeho mozek se smrskl tolik, že má čtyřicet procent lebky vyplněno mozkomíšním mokem. Zřejmě vinou energeticky chudé stravy.

Tím nejzajímavějším je ale něco docela jiného.Jestliže byste si pořídili koalu, dejte si pozor, aby Vám neutekla a někde něco neprovedla. Koala má, jako jeden z mála savců (kromě primátů), otisky prstů. Jsou natolik podobné lidským, že se dají těžko rozpoznat i elektronovým mikroskopem.

Jinak je koala velice tiché zvířátko, které se hlasově projevuje pouze ve dvou situacích.
·         Pokud samec hledá samici k páření. Samice se zaposlouchá a podle hlasu vydedukuje, jestli na ní volá vhodný genetický materiál.
·         Jestliže je ve stresu. Pak dokáže křičet jako malé dítě.

Read Moreby Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koala není medvěd

Nový versus ojetý automobil

Auto je nedílnou součástí běžného života pro většinu lidské populace. Pro mnohé je automobil jediným možným prostředkem, jak se dostat do práce apod. Automobil poskytuje komfort v podobě nezávislosti na jiném dopravním prostředku či závislosti na potenciálnosti se dopravení z bodu A do bodu B v co možná nejrychlejším možném čase. Auto je tak pohodlné, že se stává až návykové v rámci zmíněného atributu. Jak je to však v případě pořízení si vozidla? Vyplatí se koupit nové či je adekvátní volbou již ojetý automobil? Jaké jsou výhody nového automobilu?
auto mercedes

Nový automobil aneb opravdu výkonný plechový kamarád?

Podstatným a neměnným faktem v rámci koupě nového automobilu je, že máte jistotu, co kupujete. Nové auto není poškozené, odpadají případné možnosti zakoupení vozidla ve stavu po havárii, odcizení apod. Nové auto by vám mělo přinést více jistoty ohledně méně starostí s údržbou, případnou návštěvou servisu apod. Jelikož se jedná o nový automobil, tak v rámci potenciálního výskytu nějaké závady či chyby, je vše zdarma díky záruční lhůtě. Prioritou je tedy v případě pořízení nového vozu méně možných starostí ohledně stavu auta či možného problému. Samozřejmě naproti tomu nové auto není nejlevnější finanční záležitostí.

Výhody aneb proč koupit nové auto?

·         automobil v záruce, tudíž veškeré potenciální opravy v servisu jsou zdarma,
·         při koupi lze zvolit veškeré požadované parametry,
·         potenciální testovací jízdy.
 ford mondeo

Ojetý automobil aneb neplést si s plechovým vrakem

Už dávno není koupě ojetého automobilu záležitostí připomínající spíše pár plechů vyvolávající dojem brzké zajížďky do šrotu. Nutno podotknout že i mezi ojetými vozy je velmi pestrý výběr. Samozřejmě podstatné je v rámci ojetého vozu, v jakém je stavu, kolik má najeto kilometrů apod. Poslední dobou se ojetá auta těší naopak vyšší přízni. Prioritní je pro mnohé cena, která u ojetého automobilu je samozřejmě nižší. I když v rámci ojetého vozu jsou potenciální rizika závady apod. Jsou však i autobazary, které poskytují rovněž záruku na tyto automobily.

Výhodou ojetého vozu není jen finanční dostupnost

·         v případě ojetého auta nehrozí potenciálnost ztráty na ceně daného vozu,
·         jestliže nejezdíte velmi často a velké vzdálenosti, je tak mnohem ekonomičtější volbou,
·         auto si vyberete a ihned můžete s vozidlem vyrazit, nečekáte na konkrétní model, jak tomu je mnohdy v případě nového vozu.

Read Moreby Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový versus ojetý automobil

Nakupování zboží jde i lépe

Každý den musíme chodit do obchodů a to nakupovat druhy zboží a výrobků, které denně potřebujeme. Kde si všechny starosti s nákupy ušetřit?

A jakým způsobem?
Jíst a pít musíme a je to každodenní rituál, který provádíme. Bez jídla a pití žádná lidská bytost nevydrží a to kdekoliv. Nakupovat potraviny je tedy přirozené den co den a pro mnohé z nás, je to nepříjemná věc či mnohdy noční můra. Věřte, že si můžeme pomoci a to, když nakupujeme oděvy, obuv, vybavení do domácností a také, jakékoliv druhy produktů pro zdraví, krásu i péči o domov.

Nákupy a zase nákupy. Ano, jsou potřebnou záležitostí každého člověka, a protože jsme lidi, kteří se snaží si vždy vše usnadnit, vymýšlíme, jak si pomoci.

Nákupy online a bez starostí

Nakoupit online chléb dříve nešlo, ale dnes v moderní době, lze téměř všechno. Je to sice velmi nepřirozené, jako nakupovat pečivo a domácí potřeby, ale internet má svoji sílu a moc. Mezi běžné nákupy, které provádíme častěji přes internet, jsou nákupy zboží do domácností, oděvy, dětské potřeby, elektroniku, mobily, vybavení domácností všech druhů, automobily a mnohem, mnohem více věcí.

Je to výhodné?

Otázkou zní, zda jsou nákupy zboží přes internet výhodné, či nikoliv. Věřte, že můžete velmi dobře ušetřit, najít to, co hledáte a to přímo na míru vašim potřebám a také si vybrat barvy, materiály, velikosti i vše, z pohodlí svých domovů.

Výhody takové nákupy zboží mají, ale ne vždy. Nakupovat obuv, když si ji nevyzkoušíme, asi velmi výhodná činnost nebude. Nemusí se vždy stát, že si koupíte vše na míru a budou vám ony výrobky sedět. Tak to platí i pro druhy oděvů. Ne vždy máme velikosti i druhy materiálů, dle svých přání.

Co tedy dělat a kde nakupovat?

Nakupovat zboží přes internetové stránky je v dnešní moderní době pohodlné, moderní, lehké, rychlé a přirozené. Musíme ale dát veliký pozor na to, abychom si vybrali vždy dobře a dvakrát si pořádně druh nabídky zkontrolovali.

Pokud nakupujete potraviny, věřte, že lepší a výhodnější je, dát přednost osobnímu výběru v obchodech a potravinách. Nakupujte výhodně, šetřete svůj drahocenný čas, ale na správném místě.

Read Moreby Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nakupování zboží jde i lépe

Tesco clubcard

Tesco je jeden z mnoha velkých obchodů, rozšířený nejen u nás, ale i v zahraničí. Patří k jednomu z největších prodejců vůbec a to nejen potravin ale i oblečení a mnoho dalších výrobků. Nejen, že nabízí ohromný výběr svých produktů, které jsou velice kvalitní, ale také Vám nabízí členskou kartičku. S touto kartou ušetříte nemalé peníze a my se teď podíváme proč zrovna vy, byste měli být jejich držiteli.
čerstvá zelenina a ovoce
Clubcard, nabízí ohromné množství výhod a můžete si tuto kartu založit na jejich webových stránkách a to samozřejmě zdarma. Také zle vyřídit na informacích v kamenných prodejnách, kde Vám samozřejmě všechny výhody blíže vysvětlí. Při nákupu se počítá každá desetikoruna, která Vám na kartě představuje jeden bod. Tyto body se Vám střádají a po měsíci přijde vyúčtování, kde bude napsáno, kolika bodu jste dosáhli. V tomto vyúčtování budou kupóny na slevy, které můžete uplatnit přímo v řetězcích Tesco. Hlavní jsou však poukazy, které fungují jako stravenky a jsou na určitou částku, ty můžete utratit za cokoliv a ne jen přímo na danou věc.
Dejte si však pozor na to, do kdy dané poukazy mají platnost, doba platnosti se u většiny kupónů liší a pokud jí prošvihnete, nikdo Vám poukaz neprodlouží.
Samozřejmostí je, že k této kartičce je také aplikace, ve které můžete sledovat svůj aktuální stav bodů a také možné výhody. Slevové kupóny lze tak přímo uplatnit z vašeho telefonu a ovládání aplikace je naprosto jednoduché.
nákupní vozík
Clubcard Vám nabízí samozřejmě zvýhodněné ceny všech různých výrobků. Takže pokud jste členem, máte nemalé výhody oproti lidem, co kartu nemají.  Nenechte se však zmást, tyto výhody jsou vážně velké.
Pokud teda máte v blízkosti zrovna obchod Tesco, určitě neprohloupíte, když si kartičku pořídíte. Nejen, že ušetříte nemalé peníze na slevách a kupónech, ale také jde vidět, že daný obchod se o své věrné zákazníky umí dobře postarat.

Read Moreby Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tesco clubcard