Středověký hrad Gravensteen v Belgii

Středověký hrad Gravensteen v Belgii

Navštívíte-li v Belgii město Gent, jistě vás zaujme středověký a majestátní hrad Gravensteen, který se nachází v samotném centru města, a je kolem dokola obehnán říčkami Leie a Lieve. Historie hradu Gravensteen se datuje až do roku 1180, kdy byl postaven pro vlámského hraběte Filipa Alsaského. Hrabě Filip Alsaský se během této doby účastnil druhé křížové výpravy. Na místě, kde nyní kamenný hrad Gravensteen stojí, byl původně jiný dřevěný hrad, který pocházel již z devátého století. Hrad Gravensteen sloužil poté jako sídlo flanderských hrabat až do čtrnáctého století. Později byl hrad však opuštěn.
hrad v Belgii

Vězení a jako stavební materiál pro domy

Osud tohoto monumentálního hradu byl později velmi různorodý.
o Nejprve hrad sloužil jako vězení. Dnes jsou zde expozice, které jsou umístěny uvnitř hradních prostor, věnovány především i mučicím nástrojům.
o Mimo toto vězeňské zařízení hrad po nějakou dobu sloužil i jako soud.
o Na hradě svého času fungovala i mincovna a přádelna bavlny.
o Jak šel čas a prostory na hradě Gravensteen byly dlouho prázdné, obyvatelé Gentu začali poté postupně rozebírat zdi opuštěného hradu. Kameny, které z hradních zdí vydolovali, s oblibou používali na stavbu svých vlastních domů. Některé domy dokonce vklínili do zdí hradu. Stalo se také, že mnoho z těchto domů vnikly až do vnitřních prostor starého hradu.
tramvaj v centru

Rekonstrukce hradu

V roce 1885 se ale stalo, že tuto napůl rozbořenou zříceninu hradu odkoupilo město Gent. Započalo se s velmi rozsáhlou a komplikovanou rekonstrukcí. Ta mimo jiné zahrnovala postupné rozebrání domů, které měly z větší části kameny z hradu ve svém zdivu. Tak se opět materiál na rekonstrukci vracel do zdí původního hradu. Tato rekonstrukce v podstatě pokračuje dodnes. Přesto je však práce renovace hradu Gravensteen znát. Pamětihodnost je opět samostatnou pevností uprostřed města a je vyhledávaným cílem zvědavých turistů.

3.7/5 - (3 votes)